Moje stránky - články a jiné výplody

Pohádka o jedné lodi

Představte si obrovskou dřevěnou loď, která pluje oceánem. Posádka na její palubě se nemá špatně, ale řeknou si, že by jim bylo líp, kdyby si trochu přitopili, aby si mohli sundat svetry a žilo se tak pohodlněji. Jenže kde vzít topivo? Tak někoho napadne vyrvat pár prkýnek. Vytrhají méně důležitá prkna, zatopí si a mají se lépe. Loď pluje bez problémů dál, jen už není tak hezká - ozdobné vyřezávané ornamenty, které zdobily kajuty a palubu, byly stopeny jako první.

Teplo se ale cestujícím zalíbí a už se ho nechtějí vzdát. Tak pokračují ve vytrhávání prken. Odstraní veškeré ozdoby a začnou likvidovat vnitřní vrstvu dvojitého pláště trupu lodi. Koneckonců, loď funguje i s jen jednou vrstvou, i když je teď poněkud zranitelnější. Stačilo by najet na útes. To ale nikoho netrápí. Nestarají se o to - od toho je přece posádka a kapitán, ti jistě vědí, co dělat. A oni jim dovolili ta prkna vytrhat - u cestujících tak stoupli v oblibě a nehrozí jim vzpoura.

Jak je vnitřní vrstva prken likvidována, stále hlasitěji se ozývají hlasy některých cestujících, že by se snad prkna měla přestat trhat, aby se lodi neuškodilo. Tito buřiči jsou však většinou ihned umlčeni - je přece nemyslitelné se vzdát topení a znovu si obléci svetry. Navíc loď pluje zatím bez problémů a buřiči nemají žádný důkaz, že vytrhání prken nějak škodí.

Po spálení celého vnitřního pláště je svolána konference posádky, na níž je konstatováno, že další vytrhávání prken z trupu by mohlo způsobit, že loď začne nabírat vodu. Konference se tedy usnese na prohlášení, že je pravděpodobné, že vytrhávání prken ohrožuje bezpečnost plavby, a že proto do deseti let budou učiněna opatření k omezení spotřeby prken na topení. Část posádky se ovšem odmítne k prohlášení připojit.

Když jsou vytržena první prkna z vnějšího pláště, loď začne lehce nabírat vodu. Posádka ji ale zvládá vypumpovat, a loď pluje dál. Tehdy se znovu ozvou buřiči, je jich už víc, a tentokrát prohlásí, že pokud se takto bude pokračovat dál, loď by se mohla potopit a všichni cestující zahynout. To vzbudí veliké pohoršení a buřiči jsou označeni za teroristy, neboť nahánějí pokojným cestujícím hrůzu.

Je svolána další konference, a jejím výsledkem je dohoda, že vytrhávání prken z trupu se do pěti let sníží na polovinu, a navíc za každé prkno vytržené z trupu lodi bude jako kompenzace nově natřen kus zábradlí na palubě první třídy. Cestující z druhé třídy dohodu odmítnou, protože oni dotyčné zábradlí nepoužívají.

Loď pluje dál, nabírá víc a víc vody. Námořníci tak tak stačí vodu odčerpávat. Nicméně loď pluje bez viditelnějších problémů a většina cestujících o nabírání vody ani neví. Z trupu jsou vytrhávána další prkna a pálena pro pohodlí cestujících...

Jak byste řekli, že to s lodí dopadne?

(Zapomněl jsem ještě podotknout, že těch cestujících je pořád víc a víc a že ta loď se jmenuje Země...)

zpět na články