Moje stránky - zajímavé odkazy

Odkazy na jiné webové stránky:


Stránky, jež spravuji


ZO 01/68 ČSOP     Český svaz ochránců přírody - ZO 01/68 Ochrana Herpetofauny, jíž jsem členem

Ing. Jiří Haleš - OSOBNÍ STRÁNKY     Ing. Jiří Haleš - předseda výše uvedené organizace, herpetolog a recesista

Stránky související s mými zájmy


        EAZA - Evropská asociace zoo a akvárií

        BIAZA - Britská asociace zoo a akvárií

        Unie českých a slovenských zoologických zahrad

        IUCN, International Union for Conservation of Nature - Mezinárodní svaz ne cochranu přírody

Tapir Specialist Group - Organizace na ochranu tapírů

     Lowland Tapir Conservation Initiative - Blog o ochraně tapíra brazilského

    The Zoological Society of London - Londýnská zoologická společnost a zoo

           Durrell Wildlife Conservation Trust - Zoo a organizace na ochranu zvířat Geralda Durrela

          IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group - Společnost na ochranu želv