Moje stránky - články a jiné výplody

Příroda regeneruje, zdravý rozum degeneruje...

Poslední dobou se v médiích několikrát objevila debata o tom, zda kupovaná, balená voda je či není kvalitnější než voda z vodovodu. Nejsem analytický chemik ani mikrobiolog, netroufám si tedy tento spor rozsuzovat. Sám jsem v minulosti patřil ke konzumentům „pramenité“ vody z plastu, dnes piji vodu z kohoutku, kterou nechám chvíli stát v chladničce, aby vyprchal nepříjemný zápach chloru, ale voda přitom nezteplala. Chuťově mi takový nápoj zcela vyhovuje. Občas kupuji pouze minerálky, u kterých se dá očekávat jistý zdravotní přínos obsažených minerálií.

V tomto zamyšlení se však hodlám věnovat jinému pohledu na dané téma, a to pohledu ekologickému. Ponechám stranou i otázku použitých obalů, které svědomitě separuji a odevzdávám k recyklaci (což v praxi vypadá tak, že tak jednou za půl roku, když už pro pytle plné plastů nelze projít sklepem, naplním jimi auto až po střechu, odjedu těch padesát metrů ke kontejneru, zjistím, že tento je plný, tak vše na další půlrok opět uložím do sklepa...).

K tomu, že jsem se rozhodl vylít si zde své ekologicky cítící srdéčko, mne přivedla až letošní návštěva východního Slovenska. V rekordních vedrech, která tou dobou vládla, jsem považoval za vhodné nahradit svému tělu vypocené minerální látky, pročež jsem navštívil místní supermarket. K mému úžasu se mi tam naskytl pohled na několik druhů důvěrně známých českých balených vod – a to nejen minerálních, ale i těch „obyčejných“! A to jsem se nacházel v ekologicky čisté oblasti, kde mají bezpochyby v každé vesnické studni tekutinu minimálně stejných kvalit, pravděpodobně však mnohem kvalitnější.

Tu mi vytanula na mysli jistá reklama z našich televizních stanic, kde je spotřebitel oblbován idylickými záběry krásné přírody se zvířátky a nabádán, aby si v Čechách koupil balenou vodu ze Slovenska. Lidi probuďte se!!! Chápete tu ekologickou hrůzu? Stovky kamionů, přetěžujících a ucpávajících denně naše dálnice, hltají hektolitry nafty – produktu vyrobeného z neobnovitelného přírodního zdroje – a chrlí do ovzduší kvanta jedovatých zplodin jen proto, aby převezly českou vodu na Slovensko a slovenskou do Čech! Vždyť to je snad ten nejhorší ekologický zločin hned po pokusných atomových výbuších! Zamyslete se nad tím a uznejte sami – jsme my, lidstvo, normální? Dokážu pochopit, že zde vše řídí „neviditelná ruka trhu“ a že je to tak většinou asi správně, ale všeho moc škodí, nemyslíte? A jelikož jedině ona příslovečná ruka dokáže tuto zrůdnost zastavit (snad ještě kromě globální ropné krize), je jen na nás, spotřebitelích, abychom se probrali a začali se chovat podle zdravého rozumu, a ne jako nemyslící masa zmanipulovaná reklamou, hrnoucí se svévolně do záhuby. Nebo že by tu to celé řídil někdo jiný...?

Řídí nás skutečně jen 'ruka trhu'?
Síla přírody, ruka trhu nebo ..oni?

zpět na články